Styrelsen

Styrelsen för 2017 består av:
Kårchef Lotta Lindeberg
Vice kårchef Niclas Wennerlid
Sekreterare Johan Hugogård
Kassör Eric Björklöf
Ledamot Gaby Fersan
Ledamot Joakim Guttman
Suppleant Dirok Mohammad

Revisor Mattias Lundbäck

Valberedning består av:
Per Lindgren