Om Älvsjö Bilkår

Älvsjö Bilkår ”1337”

Älvsjö Bilkår är en förening inom frivilligorganisationen Bilkåren, vars främsta uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare till Sveriges totalförsvar!

Totalförsvaret är alla organisationer, både militära och civila som bistår landet på olika sätt under en katastrofsituation. Tillhör du Bilkåren blir din uppgift att i olika fordon transportera personal och resurser dit de behövs.

Actionfylld fritidssysselsättning
Det här är något som du gör på din fritid. De flesta medlemmar i Älvsjö Bilkår är sysselsatta på heltid som vanliga yrkesarbetare eller studenter.

Vi har olika åldrar, bakgrund och yrken, men det vi har gemensamt är vårt intresse att bidra till Sveriges säkerhet och intresset att köra riktigt roliga fordon som vi annars inte får köra. Du väljer i stort sätt själv hur mycket tid du vill lägga på den här viktiga fritidssysslan. Avtalet du tecknar styr det minimala antalet dagar du bör lägga på övningar.

Transparent föreningsverksamhet
Älvsjö Bilkår är utformad efter medlemmarnas önskemål. Förutom styrelsen skapades tre arbetsgrupper; aktivitetsgruppen, informationsgruppen och rekryteringsgruppen. Med mandat från styrelsen arbetar varje grupp självständigt och i samarbete med de övriga grupperna. Du som medlem eller intresserad ickemedlem är välkommen att delta i arbetet precis så mycket som det passar dig. En gång eller alla gånger, i en grupp eller alla grupper. Läs mer om grupperna här: LÄNK

Det som gör Älvsjö Bilkår så vital är den öppenhet som råder. Alla hjälps vi åt att rekrytera nya härliga människor, vi arrangerar medlemsaktiviteter som önskas av våra medlemmar och vi för även samtal med olika myndigheter och organisationer i syfte att lära oss mer och samtidigt kunna bidra med våra tankar om en bättre framtid.

Styrelsen välkomnar varmt allt engagemang från våra medlemmar i stort som smått. Det är våra medlemmar som gör oss starka!